песен в PONS речника

Преводи за песен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

пѐс|ен <-ента̀, -ни> СЪЩ ж

Преводи за песен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

песен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文