нов в PONS речника

Преводи за нов в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

нов (но̀ва) <но̀ви> но̀во ПРИЛ

3. нов (непознат, неизвестен):

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за нов в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

нов Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文