давам в PONS речника

Преводи за давам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.да̀вам нсв, дам св VERB прх

II.да̀вам нсв, дам св VERB рефл

давам давам се (оставям се, отстъпвам):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за давам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

давам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文