мира в PONS речника

Преводи за мира в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

мѝр|а <-ата, -и> СЪЩ ж разг

мир1 <миръ̀т> СЪЩ м без мн

мир2 <миръ̀т> СЪЩ м без мн (свят)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за мира в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

мира Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文