под в PONS речника

Преводи за под в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

под1 <по̀дът, по̀дове, бр: по̀да> СЪЩ м

1. под (по-ниско от нщ друго):

3. под (начин):

4. под (обстоятелства):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за под в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

под Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文