подавам в PONS речника

Преводи за подавам в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.пода̀вам нсв, пода̀м св VERB прх

3. подавам (в писмен вид):

II.пода̀вам нсв, пода̀м св VERB рефл подавам се

Индивидуални преводни двойки

Преводи за подавам в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подавам Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文