поставям в PONS речника

Преводи за поставям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

I.поста̀вям нсв, поста̀вя св VERB прх

1. поставям и ИНФОРМ (слагам):

II.поста̀вям нсв, поста̀вя св VERB рефл

поставям поставям се:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за поставям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

поставям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文