хора в PONS речника

Преводи за хора в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

1. хора (общество):

хор <хо̀рът, хо̀рове, бр: хо̀ра> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за хора в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

хора Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文