гаранция в PONS речника

Преводи за гаранция в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гара̀нци|я <-ята, -и> СЪЩ ж

2. гаранция (сума):

3. гаранция (на подсъдим):

4. гаранция (за качество, сигурност):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гаранция в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гаранция Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文