твърда в PONS речника

Преводи за твърда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

твърд1 (твъ̀рда) <твъ̀рди> твъ̀рдо ПРИЛ

3. твърд прен (смел, непоколебим):

4. твърд и ТЪРГ:

твърд2 <твърдта̀> СЪЩ ж без мн остар (земя)

Преводи за твърда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

твърда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文