attachment в PONS речника

Преводи за attachment в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

5. attachment LAW (garnish):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за attachment в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

attachment Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文