файл в PONS речника

Преводи за файл в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

файл <фа̀йлът, фа̀йлове, бр: фа̀йла> СЪЩ м ИНФОРМ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за файл в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

файл Примери от PONS речника (редакционно проверени)

    име на файл ИНФОРМ

    Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

    Искате ли да добавите дума, израз или превод?

    Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

    Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文