program в PONS речника

Преводи за program в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. program (computer instructions):

2. program Am, Aus s. → programme

2. program Am, Aus s. → programme

Вижте също: programme

Преводи за program в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

program Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文