стандарт в PONS речника

Преводи за стандарт в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

станда̀рт <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Преводи за стандарт в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

стандарт Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文