памети в PONS речника

Преводи за памети в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

па̀мет <-та̀, -и> СЪЩ ж

1. памет и ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за памети в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

памети Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文