съвкупност в PONS речника

Преводи за съвкупност в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

съвку̀пност <-та̀, -и> СЪЩ ж

Индивидуални преводни двойки

Преводи за съвкупност в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

съвкупност Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文