електронен в PONS речника

Преводи за електронен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

електронен -но <-ни> ПРИЛ ФИЗ, ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за електронен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

електронен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文