шина в PONS речника

Преводи за шина в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

шѝн|а <-ата, -и> СЪЩ ж

4. шина ИНФОРМ (за трансфер на данни):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за шина в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

шина Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文