главен в PONS речника

Преводи за главен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гла̀в|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

1. главен (първостепенен, съществен):

  главен (-на)
   главен (-на)
    главен (-на)

    2. главен (място в йерархия):

     главен (-на)
      главен (-на)
      Индивидуални преводни двойки

      Преводи за главен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

      Индивидуални преводни двойки

      главен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

      Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

      Искате ли да добавите дума, израз или превод?

      Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

      Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文