себе в PONS речника

Преводи за себе в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

сѐбе си МЕСТ възвр-лич , вин

Индивидуални преводни двойки

Преводи за себе в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

себе Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文