архивен в PONS речника

Преводи за архивен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

архивен -но <-ни> ПРИЛ и ИНФОРМ:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за архивен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

архивен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文