файл в PONS речника

Преводи за файл в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

файл <фа̀йлът, фа̀йлове, бр: фа̀йла > СЪЩ м ИНФОРМ

лог-файл <-ът, -ове, бр: -а > СЪЩ м ИНФОРМ

Преводи за файл в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

файл Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文