отварям в PONS речника

Преводи за отварям в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

I.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB прх

Phrases:

II.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB нпрх

III.отва̀рям нсв, отво̀ря св VERB рефл

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отварям в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

отварям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文