архивен в PONS речника

Преводи за архивен в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

архивен -но <-ни> ПРИЛ и ИНФОРМ:

Archiv-
Archivdokumente/-materialien/-manuskripte pl
Индивидуални преводни двойки

Преводи за архивен в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

архивен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文