директория в PONS речника

Преводи за директория в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

директо̀ри|я <-ята, -и> СЪЩ ж ИНФОРМ

дирѐктор <-ът, -и> СЪЩ м ЮР, ИКОН

Вижте също: дирѐкторка

Преводи за директория в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

директория Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文