макрофайл в PONS речника

Преводи за макрофайл в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Преводи за макрофайл в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

макрофайл Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文