скрит в PONS речника

Преводи за скрит в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

скрит (скрѝта) <скрѝти> скрѝто ПРИЛ

Преводи за скрит в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки
hidden text INFOR

скрит Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文