изходен в PONS речника

Преводи за изходен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

ѝзход|ен (-на) <-ни> -но ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за изходен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

изходен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文