source в PONS речника

Преводи за source в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

1. source a. fig:

data source INFOR
Индивидуални преводни двойки
source text INFOR

Преводи за source в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

source Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文