подкрепа в PONS речника

Преводи за подкрепа в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

подкрѐпа <-та> СЪЩ ж без мн

1. подкрепа и ЮР (поддръжка):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за подкрепа в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

подкрепа Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文