запор в PONS речника

Преводи за запор в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

запо̀р <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за запор в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

запор Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文