доходи в PONS речника

Преводи за доходи в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

до̀ход <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м ЮР, ФИН

Индивидуални преводни двойки

Преводи за доходи в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

доходи Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文