чужд в PONS речника

Преводи за чужд в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чужд (чу̀жда) <чу̀жди> чу̀ждо ПРИЛ

1. чужд (не свой):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чужд в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

чужд Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文