прилагане в PONS речника

Преводи за прилагане в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

прила̀гане СЪЩ ср без мн , и ЮР

Индивидуални преводни двойки

Преводи за прилагане в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

прилагане Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文