гръб в PONS речника

Преводи за гръб в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гръб <гърбъ̀т, гърбовѐ, бр: гърба̀> СЪЩ м

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за гръб в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

Индивидуални преводни двойки

гръб Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文