чужда в PONS речника

Преводи за чужда в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

чужд (чу̀жда) <чу̀жди> чу̀ждо ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за чужда в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

чужда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文