терен в PONS речника

Преводи за терен в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

терѐн <-ът, -и, бр: -а> СЪЩ м

Индивидуални преводни двойки

Преводи за терен в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

терен Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文