very в PONS речника

Преводи за very в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

3. very (expression of emphasis):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за very в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

Индивидуални преводни двойки

very Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文