голям в PONS речника

Преводи за голям в bg»Английски речника (Отидете на Английски»bg)

гол|я̀м (-я̀ма) <-ѐми> -я̀мо ПРИЛ

2. голям (многолюден):

  голям (-я̀ма)
   голям (-я̀ма)

   3. голям (значителен по степен или сила):

    голям (-я̀ма)

    4. голям (съществен):

     голям (-я̀ма)
      голям (-я̀ма)

      Phrases:

      Голя̀м бариѐрен риф ГЕОГР

      Индивидуални преводни двойки

      Преводи за голям в Английски»bg речника (Отидете на bg»Английски)

      Индивидуални преводни двойки

      голям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

      Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

      Не намирате дума, израз или превод?

      Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

      Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文