голям в PONS речника

Преводи за голям в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

гол|я̀м (-я̀ма) <-ѐми> -я̀мо ПРИЛ

1. голям и прен:

  голям (-я̀ма)

  Phrases:

  Голя̀м бариѐрен риф ГЕОГР

  Индивидуални преводни двойки

  Преводи за голям в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

  Индивидуални преводни двойки

  голям Примери от PONS речника (редакционно проверени)

  Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

  Не намирате дума, израз или превод?

  Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

  Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文