dieser в PONS речника

Преводи за dieser в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: diese(r, s), s2

Преводи за dieser в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

dieser Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文