отношение в PONS речника

Преводи за отношение в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

отношѐни|е <-я> СЪЩ ср

2. отношение (взаимна връзка):

5. отношение:

in Bezug auf +akk

7. отношение ЮР, ИКОН, ФИН:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за отношение в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки
in diesem [o. dem] , Betreff HDL

отношение Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文