zwei в PONS речника

Преводи за zwei в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: acht

zu achten [o. acht]

Вижте също: Acht2, Acht1

Преводи за zwei в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

zwei Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文