fünf в PONS речника

Преводи за fünf в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: acht

zu achten [o. acht]

Вижте също: Acht2, Acht1

Индивидуални преводни двойки

Преводи за fünf в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

fünf Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文