bis в PONS речника

Преводи за bis в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

1. bis (zeitlich, räumlich):

von 5 bis 6
Индивидуални преводни двойки
sich erstrecken bis [o. bis an ] +akk
sich erstrecken bis [o. bis an ] +akk

Преводи за bis в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

bis Примери от PONS речника (редакционно проверени)

sich erstrecken bis [o. bis an ] +akk
sich erstrecken bis [o. bis an ] +akk
bis +akk , bis in/auf +akk

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文