sie в PONS речника

Преводи за sie в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

3. es (in unpersönlichen Ausdrücken):

es gibt
du sagst es! fam

Pokerface <-, -s> ['poːkɐfɛɪs] СЪЩ nt, Pokergesicht <-(e)s, -er> СЪЩ nt

Индивидуални преводни двойки

Преводи за sie в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

sie Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文