weiter в PONS речника

Преводи за weiter в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Вижте също: weit

Phrases:

bist du so weit? fam

Phrases:

bist du so weit? fam
Индивидуални преводни двойки

Преводи за weiter в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

weiter Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文