дума в PONS речника

Преводи за дума в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

ду̀м|а <-ата, -и> СЪЩ ж

1. дума ЛИНГ:

3. дума (говорене):

4. дума само мн:

Phrases:

II.ду̀м-ду̀м <неизм> ПРИЛ

Индивидуални преводни двойки

Преводи за дума в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

дума Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文