Sohn в PONS речника

Преводи за Sohn в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Преводи за Sohn в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

Индивидуални преводни двойки

Sohn Примери от PONS речника (редакционно проверени)

wie der Vater, so der Sohn Sprichw

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文