среда в PONS речника

Преводи за среда в bg»Немски речника (Отидете на Немски»bg)

сред|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

бѝзнес сред|а̀ <-а̀та, -ѝ> СЪЩ ж

Преводи за среда в Немски»bg речника (Отидете на bg»Немски)

Индивидуални преводни двойки

среда Примери от PONS речника (редакционно проверени)

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни я - ще се радваме на Вашата обратна връзка!

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文